Корекция на дере и направа на нова канализация за отпадни води - гр. Габрово, инвеститор Община Габрово

 Изкопни работи, кофражни и бетонови работи, изграждане на нова канализация.

 

Росстрой -  Изкопни работи, кофражни и бетонови работи, изграждане на нова канализация Росстрой -  Изкопни работи, кофражни и бетонови работи, изграждане на нова канализация Росстрой -  Изкопни работи, кофражни и бетонови работи, изграждане на нова канализация Росстрой -  Изкопни работи, кофражни и бетонови работи, изграждане на нова канализация