Цех за производство на пластмасови изделия - с. Драгановци - изкопни работи, кофражни и бетонови работи, шлайфан бетон, вертикална планировка.