Почистване на корито на р. Синкевица в гр. Габрово

 

Росстрой - Почистване на корито на р. Синкевица в гр. ГабровоРосстрой - Почистване на корито на р. Синкевица в гр. ГабровоРосстрой - Почистване на корито на р. Синкевица в гр. ГабровоРосстрой - Почистване на корито на р. Синкевица в гр. Габрово
Росстрой - Почистване на корито на р. Синкевица в гр. ГабровоРосстрой - Почистване на корито на р. Синкевица в гр. Габрово