"Проектиране и изграждане канализация ул."Бодрост" - проектиране и изграждане на 77 м канал ф 315 за отпадни води. Възложител Община Габрово.